Stichting Generations in Touch

Stichting Generations In Touch (Stg. G.I.T.) wil OUDEREN en JONGEREN samenbrengen om elkaar te helpen.  Daarbij sluit zij aan op huidige maatschappelijke thema’s.

Het Doel:

Enerzijds OUDEREN op te leiden in bepaalde functies van de elektronische snelweg waardoor deze ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Anderzijds (werkzoekende) JONGEREN opleiden om als docent/coach deze ouderen hierin te begeleiden en daarmee werkervaring op te doen.

Hoe?

Middels het project Be-Appy (www.be-appy.nl).

Waarom?

Als wij niets ondernemen zullen…

…enerzijds  straks meer dan 3 miljoen OUDEREN het contact met de buitenwereld verliezen.  Deze ouderen zullen afhankelijk worden van díe generaties die – wegens hoge werkdruk – geen tijd meer voor hen zullen hebben.

…anderzijds  straks meer dan een groot aantal JONGEREN geen startcertificaat hebben, lang werkzoekend worden en hun vertrouwen in de maatschappij verloren hebben.

Voor wie?

De eerste doelgroep zijn vooral de OUDEREN

Ouderen in het algemeen én speciaal diegenen, die de Nederlandse taal slecht beheersen.

Zij kunnen de digitalisering niet bijbenen in een tijd dat alles digitaal gaat. Bijvoorbeeld een afspraak maken op het Gemeentehuis en het doen van belastingaangifte.

Deze doelgroep raakt daardoor geïsoleerd en vereenzaming ligt op de loer. Het betekent ook dat deze doelgroep verstoken blijft van de leuke contacten en van de gemakken en slimme oplossingen die het digitale op dit moment  en in de toekomst in het dagelijkse leven biedt.

Bijscholing in het gebruik van digitale media is in de huidige maatschappij een must.

De tweede doelgroep zijn de JONGEREN

Om welke jongeren gaat het?

Onze organisatie richt zich vooral op jongeren met een laag opleidingsniveau. Zij hebben over het algemeen meer last van “werkeloosheid” door  gebrek aan scholing of ervaring. Zij komen daardoor moeilijk aan de bak en voelen zich aan de kant gezet.

Tegelijkertijd zijn deze jongeren de ‘early adopters’ van smartphone en tablet en beheersen de kennis om deze digitale media te bedienen en weg te leren.